Functionaliteit

Content beheer

Het beheren van content (website, intranet) moet op een eenvoudige wijze en snel kunnen gebeuren. Daarom kan de content editor (redacteur) met Microsoft Office zonder dat er speciale add-in of add-ons nodig zijn aan de slag om de gewenste content invoeren en beheren. Middels de InContext Edit mode kan de content editor (redacteur) over de site surfen om op de gewenste plek content toe te voegen of aan te passen. OpenIMS is geschikt voor iedere cliënt (PC/Mac) die uitgerust is met Microsoft Office (vanaf 2000) en een Internet browser.
Naast opmaak kan er op een zeer flexibele manier metadata aan de content worden toegevoegd. Deze metadata kan worden ingezet om de zoekmachine van de site te ondersteunen of om bijvoorbeeld een pagina te personaliseren.

OpenIMS Content Management Server levert geen gereedschap om content te maken maar levert een omgeving die middels een webinterface u alle gereedschappen biedt om informatie voor uw intranet, internet en/of extranet te beheren. Dit betekent dat de gebruikers zoals content editors, vormgevers en ontwikkelaars kunnen blijven werken met de applicaties waarmee men in de afgelopen jaren bekend is geraakt en goed mee uit de voeten kan. OpenIMS is best of all worlds. Zo kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld Microsoft Office voor het maken van content (tekst, tabellen, berekeningen, presentaties, en dergelijke), Dreamweaver voor de realisatie van de vormgeving en bijvoorbeeld NotePad als programmeer editor omgeving.

Vormgeving

Bij veel Content Management Systemen moet een programmeur worden geraadpleegd om de vormgeving te implementeren en te beheren. OpenIMS Content Management Server biedt hiervoor een eenvoudige praktische oplossing, de zogenaamde template beheer omgeving. Deze kan door een grafisch vormgever worden ingezet en waarbij zoals gezegd de favoriete HTML opmaak gereedschappen zoals Microsoft Frontpage, Macromedia Homesite of DreamWeaver kunnen worden gebruikt. De templates zijn voorzien van uitgebreid versie beheer en kunnen in preview (concept) worden bekeken voordat ze daadwerkelijk worden gepubliceerd.

Applicatie code

Bij de meeste Content Management Systemen moet (speciale) functionaliteit, zoals bijvoorbeeld de navigatie, met behulp van programmacode (scripts) in de vormgeving van een internetsite worden ondergebracht om zo het gewenste gedrag te krijgen. Hier zitten een aantal zeer vervelende nadelen aan.
Als er bijvoorbeeld een aanpassing moet worden doorgevoerd zal in vormgeving gezocht moeten gaan worden naar de betreffende programmeerlogica. Als bepaalde functionaliteit op meerdere plaatsen terug komt zullen derhalve vele pagina's moeten worden doorzocht en aangepast. Dat is veel werk met grote kans op fouten.

OpenIMS Content Management Server heeft daarvoor een oplossing aan boord. In OpenIMS is er één centrale plaats waar programmacode wordt geplaatst die naar behoefte vanuit de diverse pagina's middels de template beheer omgeving kan worden aangeroepen. Dit gebeurd door het aanbrengen van een verwijzing in de vorm van een HTML achtige tag. Is er een functionele wijziging noodzakelijk dat is het op één plaats aanpassen van de programmacode voldoende om het gedrag op de hele site te wijzigen.

Omdat OpenIMS is gebaseerd op Open Source technologie (gebouwd in PhP) is rekening gehouden met de mogelijkheid om bestaande Open Source programma's in te voegen en vervolgens beschikbaar te stellen via de site. Dit betekent dat een ontwikkelaar op een willekeurig plek in een site een applicatie beschikbaar kan stellen. Dit kan bijvoorbeeld een eigen maatwerk ontwikkeling zoals het raadplegen van een bepaalde backoffice database of het verwerken van een bestelling zijn, maar ook applicaties die via de Open Source wereld beschikbaar worden gesteld kunnen eenvoudig worden ingevoegd. Dit geeft een organisatie die OpenIMS inzet de mogelijkheid om over een breed, veelzijdig en zeer krachtig platform te beschikken.

Rechten & Workflow

De beheerder(s) van een site kunnen via een browser interface gebruikersgroepen, onderliggende gebruikers en rechten daarop definiëren. Dit kunnen ook de medewerkers van een organisatie zijn als het bijvoorbeeld gaat om een intranet of extranet toepassing. Koppelen aan bestaande user management databases (Active Directory, NDS, LDAP e.d.) is mogelijk. Daarnaast kan de beheerder zogenaamde workflow templates samenstellen die op tot op pagina niveau kunnen worden toegekend. Met behulp van de workflow templates worden rechten aan bepaalde onderdelen of pagina's van een site gegeven.

Replicatie en synchronisatie

Als uw organisatie meerdere vestigingen heeft (ook internationaal) krijgt u te maken met de problemen rondom bandbreedte en beschikbare netwerk infrastructuur. OpenIMS heeft hier vanaf de grondvesten (architectuur) rekening mee gehouden. Dit betekent dat u een OpenIMS systeem in iedere vestiging kan plaatsen en dat OpenIMS voor onderlinge (configureerbare) synchronisatie zorgt. Op één vestiging backups maken is voldoende om alle in OpenIMS opgeslagen bedrijfsgegevens veilig te stellen. Revolutionair zogezegd.

Voor meer informatie vul het aanvraag formulier in.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

osict.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.