Home Techniek Open Source platform

Open Source platform

OpenIMS draait boven op de Open Source Apache en PHP producten. Verder kan het optioneel ook gebruik maken van MySQL.

Open Source is software waarvan de broncode door de makers vrijelijk aan gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Open Source ontstaat meestal op initiatief van een of enkele programmeurs en ontwikkelt zich daarna door wereldwijde samenwerking van programmeurs via het Internet. De initiatiefnemer coördineert meestal de voortgang. De software kent geen formele eigenaar en is voor iedereen vrij beschikbaar.

Door de vrije beschikbaarheid van de broncode heeft elke gebruiker de vrijheid om deze software te kopiëren, te wijzigen en te exploiteren. Dit in tegenstelling tot de proprietary (gesloten) software van bedrijven als Microsoft, Oracle, Sun, IBM en andere, waarvan de licenties sterke beperkingen opleggen aan het gebruik en de verdere verspreiding ervan.

De aan Open Source verbonden vrijheid heeft geleid tot een aantal interessante effecten:

Betere kwaliteit: aangezien iedere gebruiker kan beschikken over de broncode, kan ook iedereen de kwaliteit daarvan toetsen. Open Source wordt meestal ontwikkeld en verbeterd door netwerken van zeer veel programmeurs die samenwerken via het Internet. Dit betekent dat de software zeer snel evolueert tot robuuste, stabiele en onderhoudsvrije software. Bovendien worden eventuele fouten snel opgespoord en in een hoog tempo verholpen. Dit ontwikkelingsmodel voor software zorgt ervoor dat het resulterende product beter van kwaliteit is dan een vergelijkbaar product gemaakt door over het algemeen een veel kleinere groep programmeurs binnen een bedrijf.

Hoge innovatiesnelheid: door het publiceren van oplossingen voor problemen binnen de kennisnetwerken van programmeurs over het Internet is de Open Source gemeenschap een grote motor achter de ontwikkeling van nieuwe software technieken. Dit heeft er bijvoorbeeld al voor gezorgd dat bedrijven als IBM en HP hun eigen UNIX varianten steeds meer laten varen en zich meer en meer richten op Linux. Ook een bedrijf als Oracle adviseert voor zijn database tegenwoordig vaak geen Windows of Solaris meer maar Linux als operatingsysteem.

Betere prijs/prestatie verhouding: Open Source oplossingen zijn niet gratis, hoewel men dit vaak denkt. Een oplossing bestaat immers uit meer dan alleen software. Zo zal er bijvoorbeeld altijd expertise, ondersteuning en ook hardware nodig zijn. Open Source veroorzaakt een verschuiving in het businessmodel, van licentie gebaseerd naar een diensten model. Ook gaat Open Source over het algemeen veel economischer om met systeemeisen, waardoor de rat race van telkenmale de aanschaf van nieuwe hardware & nieuwe besturingssoftware wordt doorbroken. De betere prijs/prestatie verhouding is niet alleen gunstig voor bedrijven (verminderen van de automatiseringskosten, in vakjargon TCO) maar ook voor publieke sectoren als het onderwijs en de overheid.Gedreven door eindgebruikers de ontwikkeling van Open Source wordt hoofdzakelijk gedreven door de wensen van de gebruiker. Gebruikers hebben veelal direct contact met ontwikkelaars van de software. Door de gebruiker gewenste uitbreidingen worden bij voldoende draagvlak in het product verwerkt. Vaak is hier dan sprake van een toename in de arbeidsproductiviteit. Indien voldoende draagvlak ontbreekt heeft de gebruiker de vrijheid om gewenste functies zelf aan de software toe te voegen of te laten toevoegen. Ook dan is toename van de arbeidsproductiviteit te bereiken.

Bekende voorbeelden van Open Source zijn:

  • Linux, een Open Source implementatie van UNIX.
  • Apache, de meest gebruikte web server ter wereld (marktaandeel >50%).
  • MySQL, een Open Source SQL database.
  • OpenESB, een Open Source servicebus.
  • PHP en Perl, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor internettoepassingen (marktaandeel >25%).
  • OpenIMS, een in de Benelux veel gebruikte ECM oplossing.
  • SugarCRM, een Open Source implementatie van een klantbeheer oplossing.

Overwegingen, wanneer Open Source? Uiteindelijk is Open Source software gewoon software als alle andere software. Niet de techniek maar de gewenste oplossing bepaald welke producten het beste kunnen worden ingezet. Soms is proprietary (gesloten) software de beste oplossing, soms is dat Open Source software.

Moet ik al mijn eigen software nu ineens "weggeven"? Absoluut niet. Het is mogelijk om Open Source te benutten binnen projecten, zonder dat de eigen applicaties openbaar gesteld hoeven te worden. Het is wel van belang de diverse Open Source voorwaarden goed te kennen en te begrijpen, om zodoende de juiste keuzes te kunnen maken. OpenSesame ICT voorziet u hierbij graag van advies.

Professionalisme: De kwaliteit van veel Open Source is hoog. De laagdrempeligheid van Open Source zorgt er echter wel voor dat implementaties veelal mislukken door, goed bedoeld, hobbyisme. Betrouwbaarheidsproblemen, fouten in de beveiliging, verkeerde keuzes zijn voorbeelden van wat er mis kan gaan. Voor Open Source geldt hetzelfde als voor de producten van bijvoorbeeld Oracle en Microsoft. Het is werk voor ervaren professionals die weten wat ze doen. Het leveren van dit professionalisme is dan ook het hoofddoel van OpenSesame ICT.

Is Open Source altijd de beste oplossing? Nee. Zo is op dit moment de Oracle database bijvoorbeeld beter dan elke Open Source database, is er nog geen volwaardig alternatief voor Microsoft Office en zijn wij meestal geen voorstander van Linux op werkplekken. Onze mensen hebben dan ook uitgebreide ervaring met zowel Open Source als proprietary producten. Dit maakt het voor OpenSesame ICT mogelijk om vanuit de gewenste oplossing te bepalen welke middelen het beste kunnen worden ingezet. Ook kan OpenSesame ICT ervoor zorgen dat de diverse Open Source en proprietary producten binnen een organisatie goed met elkaar samenwerken.

Hoe zit het met ondersteuning en garanties? Ondersteuning werkt bij Open Source anders dan bij proprietary producten. Er is immers geen productleverancier die aansprakelijk kan worden gesteld. Overigens is bijna alle proprietary software voorzien van een uitgebreide verklaring van niet-aansprakelijkheid, maar dit terzijde. Bij Open Source is het zaak een dienstverlener te selecteren die de verantwoordelijkheid formeel op zich neemt. Het spreekt voor zich dat OpenSesame ICT graag voor u deze dienstverlener wil zijn. Daarnaast een belangrijk verschil met proprietary software dat er van leverancier gewisseld kan worden, zonder dat er dan ook voor andere producten gekozen hoeft te worden. De Open Source producten zijn immers vrij beschikbaar. Dit dwingt dienstverleners als OpenSesame ICT om topkwaliteit te leveren, en dat is dan ook precies wat we doen.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

osict.com maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.